Přejít k obsahu

Materiálové zkušebnictví a expertízy strojních součástí pro průmyslovou sféru

Materiálové zkušebnictví a expertízy strojních součástí pro průmyslovou sféru

Vedoucí výzkumného programu

Prof. Dr. Ing. Antonín Kříž, IWE

e-mail: kriz@kmm.zcu.cz

tel: +420 377 638 300

 

Hlavní činností této výzkumné skupiny je testování materiálů a na základě získaných poznatků stanovení příčiny poškození nebo predikovat zbytkovou živostnost výrobku. Na základě získaných dat je vytvořena expertízní zpráva využitelná při reklamačních řízeních, jednání s dodavatelem, ale také při podávání nových projektových záměrů. Analýzy vychází z dostupného přístrojového vybavení a dlouholeté odborné zkušenosti členů výzkumného týmu. Na základě těchto zpráv jsou navrženy jiné použité materiály nebo upraveny technologie výroby a zpracování včetně povrchových úprav.  

Hlavní směry výzkumu

Zkoušky mechanických vlastností (zkouška tahem, tlakem, ohybem, tvrdosti, rázem v ohybu)
Nedestruktivní testy (zkouška: kapilární, magnetická polévací, ultrazvuková, vířivými proudy, RTG prozařovací)
Metalografické a fraktografické analýzy – vyhodnocení strukturního stavu, mikročistoty, velikosti zrna, obrazová analýza, vyhodnocení lomových ploch
Analýzy korozních vlastností za pomoci korozní komory, klimatické komory, měření potenciálových křivek
Kontaktní vlastnosti – analýza tribologických vlastností, odolnosti proti opotřebení – analýza pomocí impact testu

Zkus_exp

Patička