Přejít k obsahu

Vynikající výsledky - ověřené technologie

Projekt programu TAČR ZÉTA TJ01000218 se zabývá problematikou zpracování karbidických práškových směsí aditivní technologií SLM. Cílem projektu je příprava práškové směsi pro tiskárnu typu SLM. Odladění parametrů zpracování této směsi a následná výroba prototypového nástroje. Výstupy projektu tedy jsou ověřené technologie zpracování práškové směsi, návrh designu obráběcího nástroje, návrh parametrů výroby prototypového nástroje a na základě toho poté ověření funkčnosti nástroje a výroba jeho funkčního vzorku.

Návrh designu prototypového nástroje

Technologie přípravy karbidického prášku pro potřeby aditivní výroby - ověření 1

Technologie přípravy karbidického prášku pro potřeby aditivní výroby - ověření 2

DALŠÍ VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE

Patička