Přejít k obsahu

Osobní karty

Odkaz na osobní stránku

Specializace

Doc. Ing. Olga Bláhová, Ph.D. povrchové inženýrství
Ing. Petr Beneš, Ph.D. nedestruktivní zkoušení
Ing. Soňa Benešová, Ph.D.

teorie a technologie tváření;

numerické modelování ve tváření

Doc. Ing. Vladimír Bernášek, CSc. tváření a slévání oceli a neželezných kovů
Doc. Ing. Petr Duchek, CSc.

chemie; nekovové materiály, nanomateriály;

ekologie

Prof. Ing. Jaroslav Fiala, CSc. FEng. fyzika tuhých látek, mater. inženýrství
Ing. Jiří Hájek, Ph.D. tepelné zpracování, tribologická měření
Ing. Miroslav Hála, CSc. slévání oceli a neželezných kovů
Ing. Ondřej Chocholatý, Ph.D. koroze kovů, povrchové úpravy
Doc. RNDr. Dagmar Jandová, Ph.D. elektronová mikroskopie a mikroanalýza
Doc. Ing. Jan Kalous, CSc. technologie svařování
Doc. RNDr. Josef Kasl, CSc. elektronová mikroskopie a mikroanalýza
Miroslav Klíma řemeslník
Prof. Ing. Jaroslav Koutský, DrSc.,IOM  
Ing. Tomáš Křenek, Ph.D. chemie, nanoslitiny a hybridní materiály
Prof. Dr. Ing. Antonín Kříž

povrchové inženýrství,

elektronová a světelná mikroskopie

Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek tvařitelnost kovů a slitin
Mgr. Hana Šmídová chemie
RNDr. Ivo Štěpánek depozice tenkých vrstev
Ing. Marcela Štěrbová sekretářka
Ing. Milan Vnouček, Ph.D. chemie, analytika materiálů(GDOS)

Patička