Přejít k obsahu
Hadfieldova ocel - Austenitická struktura zpevněná deformačně indukovaným martenzitem.

Setkání dlouholetých pracovníků KMM

Setkání dlouholetých pracovníků Katedry materiálu a strojírenské metalurgie

 

Dne 25. dubna 2016 v rámci setkání „seniorů“ Fakulty strojní se bude konat rozšířené setkání na KMM. Setkání bude od 15:00 hodin v zasedací místnosti KMM, č. dv. UF226.

Při této příležitosti vedoucí katedry prof. Dr. Ing. Antonín Kříž seznámí přítomné se současným stavem a směřováním katedry v následujícím období, s konkrétními výsledky vědeckovýzkumné činnosti KMM a možnostmi případného užšího kontaktu bývalých zaměstnanců s katedrou.

Na tomto setkání bude také prezentována přednáška na téma "Povrchové úpravy pro pístní kroužky 21. století".

Po přednášce bude možnost si prohlédnout laboratoře a přístrojové vybavení katedry.

Na setkání s Vámi se těší členové katedry materiálu a strojírenské metalurgie.

 

V pondělí 25.4.2016 bylo na katedře setkání s dřívějšími pracovníky. Tohoto setkání se zúčastnilo 15 zaměstnanců, kteří v minulosti na katedře pracovali. Na tomto setkání vedoucí katedry presentoval záměr celého vedení katedry na další směřování.

Katedra půjde cestou posílení technologie svařování, vytvoření svářečské školy, užší spolupráce s průmyslovou sférou a spolupráce se středními školami a gymnázii. Dalším krokem bude posílení výuky a výzkumu v oblasti polymerních materiálů a kompozitů.

Na setkání presentoval Ing. Ondřej Chocholatý Ph.D. svoje zkušenosti z vývoje pístních kroužků. Tato přednáška vzbudila v zúčastněných velký zájem, proto budou na dalších setkáních zařazeny odborné přednášky na různá témata, která jsou na katedře řešena.

Vedení katedry připravuje široké setkání absolventů. Termín bude upřesněn v průběhu června. Setkání by se mělo konat na podzim 2016.24.04.16

Patička