Přejít k obsahu
Hadfieldova ocel - Austenitická struktura zpevněná deformačně indukovaným martenzitem.

POZVÁNKA na NOC VĚDCŮ 2017

znak                znak KMM

Za katedru materiálu a strojírenské metalurgie, Fakulta strojní

 Vás všechny srdečně zve  Prof. Dr. Ing. Antonín Kříž

V pátek 6.10.2017 od 16:30 do 23:00 hod se budeme prezentovat naší expozicí v Techmania Science Center Plzeň

Adresa: U Planetária 2969/1, 301 00 Plzeň

Celý program je zde.


EXPOZICE KMM:

1) TVÁŘENÍ OCELI KOVÁNÍM

GARANT: Ing. Soňa Benešová, Ph.D.

 Pro získání nejlepších mechanických vlastností, kterých je možné u ocelí dosáhnout, je nutno tyto materiály tvářet a dále tepelně zpracovat. Základní technologií tváření je proces kování. Cílem kování je udělit kovu tvar, ale také změnit jeho strukturu z nehomogenní odlévané struktury na vysoce kvalitní protvářenou, která snese dlouhodobé dynamické zatížení. Kováním se vyrábí nejvíce namáhané strojní součásti, např. turbíny, zalomené hřídele, dále např. lopatky větrných elektráren, ale také výkovky pro ozubená kola do převodovek nebo kované kruhy pro těleso jaderného reaktoru. Bez velkých výkovků by neexistovala naše civilizace – nemohli bychom svítit, topit, vyrábět spotřební zboží, ani si nabít mobilní telefon.
Jiným typem kování je tzv. zápustkové kování, určené pro velké série relativně malých dílů, kdy zápustkou se rozumí tvářecí „ forma“, ve které výkovek získává vysoce přesný konečný tvar.
Ruční kování je malou ukázkou této technologie, která je jinak vázána na náročné strojní zařízení, vybavené buchary a lisy a doplněné ohřívacími pecemi. 

 2)KOROZE

GARANT: Ing. Ondřej Chocholatý, Ph.D.

 S korozí kovových materiálů se člověk setkává již od dob, kdy začal zpracovávat a využívat kovy. Přes všechnu snahu a mnohé vědecké objevy nemá ani na   počátku třetího tisíciletí lidstvo v boji s korozí vyhráno. Toto samovolné, postupné rozrušení kovů či nekovových organických i anorganických materiálů vlivem chemické nebo elektrochemické reakce s okolním prostředím neustále degraduje naše výrobky. Odhaduje se, že náklady spojené s korozí dosahují až 5 % hdp státu, což jsou desítky milionů Kč ročně! Stále je velký prostor pro zlepšování a vymýšlení nových postupů a technologií využitelných pro boj s korozí. Pořád nejsou prozkoumány všechny korozní  mechanizmy a vlivy přispívající k degradaci materiálu. Svět koroze je velmi zajímavý, někdy i tajemný.
 
3)METALOGRAFIE

GARANT: Ing. Milan Vnouček, Ph.D.

Struktura materiálu je odrazem jeho vlastností. Sledováním struktur se děje za pomoci mikroskopů při různém zvětšení od řádově jednotek násobků po miliony. Pro pozorování využíváme většinou odraz světla od vzorku  protože pozorované kovy jsou neprůhledné. Struktura materiálu je schopna poskytnout informace o tom co se s materiálem dělo v minulosti, proč daný materiál nevyhověl, nebo jakým způsobem je materiál zpracován. Tyto informace jsou důležité pro určení příčin poruch  a nebo úpravy technologie zpracování. Dále podávají informace o stavu povrchu a případné povrchové ochraně.
 
 


06.10.17
Zpět na seznam aktualit

Patička