Přejít k obsahu

Spolupráce SPŠS a FST ZČU

Hlavním cílem spolupráce Strojní fakulty ZČU se Střední průmyslovou školou strojnickou je navázání dlouhodobé spolupráce v oblasti zkvalitnění odborného vzdělávání žáků na střední škole v oblasti teoretické i praktické výuky  včetně propagace techniky.

Katedra materiálu a strojírenské metalurgie se zaměří na tato témata: 

1. Umožní studentům střední školy prohlídky laboratoří

2. Zapojí výborné studenty  SŠ do studentských  projektů na FST

3. Poskytne pomoc a poradenství při  výběru témat  a vedení prací SOČ (studentské odborné činnosti)

4. Poskytne bližší informace o rozsahu probírané látky v matematice, fyzice a chemii, které jsou nutné pro  studium na FST.

5. Nabídne účast studentům SŠ na tematických přednáškách, pořádaných FST

6. Podpoří SŠ při získávání projektů se zaměřením na vzdělávání učitelů 

SPŠS nabízí:

1. Kooperaci předmětových komisí s cílem upravit výukové obsahy v odborných předmětech

2. Poskytnutí technických a personálních kapacit vybraných pracovišť  praktické výuky, zejména v oblasti svařování

Patička