Přejít k obsahu

Představení katedry

Katedra materiálu a strojírenské metalurgie je jednou z pěti odborných kateder na Fakultě strojní Západočeské univerzity v Plzni. 

Zahrnuje široké spektrum oborů od materiálového inženýrství přes technologie tepelného zpracování až po  slévání, tváření a svařování. Činnost katedry se zaměřuje  na vzdělávání studentů,  na výzkumnou a vývojovou práci a zakázkovou činnost pro  výrobní podnikovou sféru.

Ve vzdělávací činnosti katedra zajišťuje výuku 4 celofakultních předmětů, určených pro první a druhé ročníky bakalářského studia, a vzdělávání ve specializovaném bakalářském oboru. Po složení státní závěrečné zkoušky a obhajobě bakalářské práce  je toto studium ukončeno získáním titulu Bc. V navazujícím magisterském programu katedra  vychovává vysoce kvalifikované pracovníky v oblasti materiálů nebo některé z technologií tváření, slévání a svařování. Úspěšným absolvováním magisterského studia - tj. složením státní závěrečné zkoušky a obhajobou diplomové práce - absolvent získává titul Ing.

Katedra má akreditován doktorský studijní program, ukončený titulem Ph.D. , a může provádět i habilitační řízení (Doc.)  a řízení ke jmenování profesorem (Prof.).

Všechny studijní programy jsou akreditovány státem podle zákona o vysokých školách.

Katedra  dále poskytuje  odborná firemní  školení  v průmyslové praxi, a to na základě dohody a požadavků zadavatele. Školení provádějí jednotliví akademičtí pracovníci se zřetelem na obor, kterému se věnují.

Výzkumná a zakázková činnost je zaměřena na poradenství v oblasti materiálů, zjišťování mechanických vlastností klasickými zkouškami, ale také  zkouškami nedestruktivními, kdy nedochází ke znehodnocení  výrobku. Speciální kapitolou, kde je katedra na velmi vysoké úrovni, jsou poznatky v oblasti povrchových úprav a tenkých vrstev. Pro analýzu a navrhování technologických procesů katedra využívá numerických simulací. Bližší informace o poskytovaných službách naleznete na našich stránkách pod odkazem Partner

Patička