Přejít k obsahu

Technologie + materiál = kvalita

Obory, které na Katedře materiálů a strojírenské metalurgie můžete studovat, najdete v každé strojírenské firmě. Neexistuje strojírenský produkt, který by neprošel některou z „našich“ technologií, ať už si ho koupíte jako konečný spotřebitel nebo jako podnikatel nebo firma. Tak např. produktem slévárenství mohou být konečné výrobky typu vodovodních baterií nebo komponent spalovacích motorů, anebo také výroba hrubých odlitků – polotovarů ke tváření. Tvářením, tj. nejčastěji kováním a válcováním, potom zajišťujeme vynikající strukturu pro vysoce namáhané spoučásti od náprav k automobilům po turbíny, hnací hřídele, převodovky nebo letecký průmysl a armádu. Válcováním také vyrábíme z litého polotovaru plechy, které se potom zpracovávají za studena ohýbáním nebo tažením při výrobě karosérií a podobných výrobků z plechu. Velké konstrukce není možné vyrobit jinak než svařováním, ať už jde o mosty, lodě nebo jaderný reaktor. Na opačné straně technologie svařování stojí velmi jemné svařování mikrosvářečkami a také pájení mikropájkami, které má využití v elektronice a robotizaci. Pro zajištění dlouhé životnosti výrobků je nutné chránit jejich povrch, a to nejen prostým nátěrem, ale vytvořením speciálních povrchových vrstev nebo jinými způsoby úpravy povrchů.

Aby se dalo cokoliv vyrobit, je nutné k tomu znát materiály a jejich vlastnosti. Při nesprávně zvoleném materiálu se ani s pomocí nejmodernější technologie nepodaří vyrobit kvalitu.

Naše katedra spolupracuje s mnoha podniky, pro které provádí zkoušení a technické analýzy. Do měření a přípravy podkladů pro expertízy jsou již během studia zapojováni studenti vyšších ročníků. Po ukončení studia potom nekončí na pracovním úřadě, ale naopak, sami si vybírají z více nabídek zaměstnání.

V dnešní době se často hovoří o nastupující 4. průmyslové revoluci, která povede k nahrazení manuální práce lidí roboty a automatickými linkami, a rutinní administrativní a řídící činnost bude zajišťována prostřednictvím počítačových sítí včetně kontroly a kvality. Můžete si být ale jisti, že o materiálové specialisty, vývojové technology a experty v oblasti zkušebnictví bude zájem trvalý a dlouhodobý.  

Patička