Přejít k obsahu

Magisterské studium

Program N 2301 Strojní inženýrství

Obor 3911T016 Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie

Do tohoto dvouletého navazujícího studijního programu se mohou zapsat studenti, kteří již absolvovali bakalářský studijní program. Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou. Téma diplomové práce dostává student zadáno od oborové katedry.

Absolventům je udělen akademický titul ,, Inženýr " ( ve zkratce Ing.)

Nejnovějsí informace najdete na portále Západočeské univerzity - odkaz Studium – Programy a obory – Fakulta FST - Hledat

Patička