Přejít k obsahu

Zaměření katedry

Pro Katedru materiálů a strojírenské metalurgie je charakteristické víceoborové zaměření.

V oblasti materiálů se u nás zabýváme jak tradičními materiály – kovy a jejich slitinami, tak plasty, kompozitními materiály nebo materiály práškové metalurgie. Samozřejmou součástí materiálového inženýrství jsou povrchové úpravy a příprava tenkých vrstev různého typu včetně nanovrstev a kovového skla.

Zjišťováním vlastností materiálů se zabývá zkušebnictví, kde vedle mechanického zkoušení provádíme strukturní metalografické rozbory optickou i elektronovou mikroskopií a analýzu chemického složení.

V oblasti strojírenské metalurgie se věnujeme technologii tváření, slévání, svařování a tepelnému zpracování.

Technologie tváření studuje jak objemové tváření, např. kování nebo válcování, ale také zpracování plechu. V halové laboratoři naleznete kovací lis s ohřívacími pecemi pro experimentální práci.

V laboratoři svařování je možné pracovat s různým svařovacím zařízení od svářečky pro ruční svařování obalenou elektrodou až po laserové svařování.

Technologie tváření, svařování a tepelného zpracování jsou podpořeny programy pro numerické simulace procesů.

Patička