Přejít k obsahu

Doktorské studium

Doktorské studium je nejvyšší stupeň vysokoškolského vzdělávání. Podmínkou pro přijetí do doktorského studijního programu je absolvování magisterského studijního programu N2301, podání přihlášky a úspěšné absolvování přijímacího pohovoru před oborovou radou. Do doktorského studia se mohou přihlásit také absolventi jiných technických fakult nebo univerzit. Studium probíhá v prezenční formě po dobu 4 let nebo ve formě kombinované, u které se počítá s ukončením studia do 5ti let.

Cílem doktorského studia je úspěšné obhájení disertační práce pojednávající o řešení zadaného problému z odborných oblastí, kterými se katedra zabývá.


Absolventům je udělen akademický titul 
"Doktor " ( ve zktratce Ph.D.)

Nejnovějsí informace najdete na portále Západočeské univerzity - odkaz Studium – Programy a obory – Fakulta FST - Hledat

Patička