Přejít k obsahu

Doktorské studium

STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE A MATERIÁLY

Název studijního programu:  Strojírenské technologie a materiály P0715D270026
Standardní délka studia:  4 roky
Garant studijního programu (SP):  prof. Dr. Ing. František Holešovský
Zastupující garant:  prof. Dr. Ing. Antonín Kříž
Školící pracoviště:  Katedra materiálů a strojírenské metalurgie (KMM), Katedra techologie obrábění (KTO), Nové technologie výzkumné centrum (NTC)

Doktorské studium je nejvyšší stupeň vysokoškolského vzdělávání. Podmínkou pro přijetí do doktorského studijního programu je absolvování magisterského studijního programu N2301, podání přihlášky a úspěšné absolvování přijímacího pohovoru před oborovou radou. Do doktorského studia se mohou přihlásit také absolventi jiných technických fakult nebo univerzit. Studium probíhá v prezenční formě po dobu 4 let nebo ve formě kombinované, u které se počítá s ukončením studia do 5ti let.

Cílem doktorského studia je úspěšné obhájení disertační práce pojednávající o řešení zadaného problému z odborných oblastí, kterými se katedra zabývá.


Absolventům je udělen akademický titul 
"Doktor " ( ve zktratce Ph.D.)

Nejnovějsí informace najdete na portále Západočeské univerzity - odkaz Studium – Programy a obory – Fakulta FST - Hledat

Patička