Přejít k obsahu

Bakalářské studijní programy

 Program: B2301 Strojní inženýrství - univerzitní směr

Obor: 2301R016 Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie

Jde o „univerzitně zaměřené“ bakalářské studium, jehož úkolem je především připravit studenty na studium v navazujícím magisterském studiu. Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou. Téma bakalářské práce dostává student zadáno od oborové katedry.

 

Program B2341 Strojírenství - profesní směr

Obor:2341R001 Materiálové zkušebnictví

Poznámka: Od roku 2013 se na program do odvolání nepřijímá!

Jde o „profesně orientované“ bakalářské studium. Studium je orientováno na přípravu studentů především pro jejich nástup do průmyslové praxe. Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou. Pro malý zájem studentů tento program není otevřen pro nové uchazeče a bude uzavřen.

U studentů zapsaných v programu B 2301 se předpokládá, po jeho úspěšném ukončení, pokračování v navazujícím magisterském studiu (viz Ing.)

Nejnovějsí informace najdete na portále Západočeské univerzity - odkaz Studium – Programy a obory – Fakulta FST - Hledat

Patička