Přejít k obsahu

Průběh státních závěrečných zkoušek

Otázky ke státním závěrečným zkouškám - magisterské studium: 

KMM      KTO      

Složení zkušebních komisí podle rozhodnutí Vědecké rady FST najdete zde:  Vyhláška děkana 2017

Program ke státním bakalářským zkouškám v r. 2017 najdete  zde: Harmonogram Bc. - 2017

Program ke státním magisterským zkouškám v r. 2017 najdete zde: Harmonogram Ing. - 2017

Patička