Přejít k obsahu

Otázky ke státním závěrečným zkouškám

Bakalářský studijní program - Strojní inženýrství B0715A270013

           3 odborné okruhy - společné pro všechny specializace:

           a) Části strojů a aplikovaná mechanika

           b) Materiály a strojírenské technologie

           c) Informatika a management

           1 okruh podle studované specializace:

          f) Strojírenské materiály a technologie

           3 odborné okruhy - společné pro všechny specializace:

           a) Části strojů a aplikovaná mechanika

           b) Materiály a strojírenské technologie

           c) Informatika a management

           1 okruh podle studované specializace:

          g) Progresivní technologie a materiály

Magisterský studijní program - Materiálové inženýrství a výrobní technologie N0715A270014 (prezenční i kombinovaná forma)

  

Patička