Přejít k obsahu

Témata bakalářských a diplomových prací

Přihlášení se na téma BP a DP

Katedra materiálu a strojírenské metalurgie vypisuje rámcová témata kvalifikačních prací na aktuální akademický rok na Portále ZČU. 

Student se do 1. 6. příslušného roku přihlásí na dané téma v Portálu ZČU.

V Prvním týdnu zimního semestru v rámci předmětu SPB nebo SPM studenti začínají zpracovávat danou problematiku kvalifikační práce.

Do 15. 10. se vedoucí kvalifikační práce dohodne se studentem na konkrétním zadání. Toto téma poté schvaluje vedoucí kvalifikační práce a vedoucí katedry. 

Do zahájení letního semestru studenti obdrží oficiální zadání kvalifikační práce.

Patička