Přejít k obsahu

Administrativní náležitosti, spojené s bakalářskou a diplomovou prací

Katedra materiálů a strojírenské metalurgie zveřejňuje témata na nástěnce v chodbě katedry a je také možné je vidět  na internetové stránce pod odkazem Okruhy závěrečných prací. Student, který si zvolí některé z témat, se jednoduše napíše do příslušné kolonky na  nástěnce. Ostatní  provádí sekretářka katedry.

Důležité dokumenty a předpisy pro  formální stránku  kvalifikačních prací naleznete zde

Patička