Přejít k obsahu

Administrativní náležitosti, spojené s bakalářskou a diplomovou prací

Při vypracovávání kvalifikační práce (BP nebo DP) je třeba dodržet předepsané formátování a řídit se pokyny zadanými vedoucím kvalifikační práce. 

  • Vzor bakalářské práce ke stažení zde
  • Vzor diplomové práce ke stažení zde
  • Struktura kvalifikační práce zde

Před vytištěním hotové práce je vhodné si zkontorolovat všechny důležité náležitosti, případně ještě finální verzi práce skonzultovat s vedoucím kvalifikační práce.

Před odevzdáním kvalifikační práce student nahraje její elektronickou podobu ve formátu PDF na Portál ZČU do sekce Moje studium/Kvalifikační práce.

Na katedru student odevzdá jedno tištěné vyhotovéní práce v kroužkové vazbě společně s vyplněným formulářem - údaje o BP nedo DP studenta, které student vyplní na Portále ZČU.

Patička